lunes, 29 de junio de 2009

PANOS DE TEA VS. KLEENEX

skype é un sky-pe / porque deixa que fuxas cara ó ceo / falar gratis con calquera país do mundo por medio do ordenador //  


estiven falando unha hora con francia / unha hora coa incríble voz / do incríble cu / o cu americano que de tan negro viraba ó azul // 


logo chama a miña nai ó teléfono da casa / e pide que lle conte / que entrou no meu blogue e que calo coma unha puta / pero que non me pase / que non lle dea moita envexa / di que estaría ben que sentara a cabeza / e eu dígolle que si / que non / dígolle o mesmo que no poema "que os tempos mudaron / que moitos homes tocaron a miña cousiña" e que non / que non nacín para amolala / que michael jackson / o único negro raro / morreu dun heart attack / e que obama é presidente / que se decate de "que os tempos mudaron" // 


iso déixaa calma / e pregunta se "é guapo coma denzel washington? / ou... coma o que facía de ray charles?" / "que tamén era denzel washington, non si?" / eu fálolle de michael jordan / "ah, non, que ray era jamie fox" / e de aquel ligue adolescente / co que fora á prom / e que me compuxera aquela canción "oh, don't you leave me, Debbie!" // 


falei unha hora / cun cadro de van gogh / co cadro do café e o acougo / cunha balea que fuma marihuana / cun volcán hawaiano  de beleza creativa / un home que dependendo do día sería unha canción distinta / un home que hoxe só querería ser jazz para bailarme // que virá verme no outono / di que virá verme no outono / e pide que vaia velo a los ánxeles // 


falei en inglés polo skype / sobre os panos de tea de outrora / e sobre os kleenex de agora / metáfora sobre o amor / co meu amor / un cu incrible / unha voz incrible / unha risa que me ataca directamente ó corazón // 


como que non cho digo? / claro que che digo / pero entende, naiciña, que falar de cus ou de que só me gusta foder (con persoas especiais) é algo que non se fala cunha nai / que me canso deles / ou que se cansan de min / porque falando de cus / o meu non para //


enténdeme, naiciña / contareicho todo en persoa / (sen cables nin pantallas) / en carne e óso / aínda que queira evitarche os desgustos // 


e si / seino / estou segura / vaiche encantar vir verme / á nosa casa en malibú / cos teus netos café con leite ///


skype es un sky- pe
porque te permite huir al cielo
hablar gratis con cualquier país a través del ordenador
.
he estado una hora hablando con francia
una hora con la increíble voz 
del increíble culo 
el culo americano que de tan negro viraba a azul
.
después me llama mi madre al teléfono de casa
y me dice que le cuente, que ha entrado en mi panal 
y que no suelto prenda
pero que no me pase y que no le dé envidia
dice que a ver si me asiento
y yo le digo que no, le digo lo mismo que en el poema
"que los tiempos han cambiado
que muchos hombres han tocado mis cositas"
y que no, que no nací para darle disgustos
que michael jackson, el único negro raro, 
ha muerto de un heart attack
y que obama es presidente
que se dé cuenta de "que los tiempos han cambiado"
.
eso la tranquiliza
y me pregunta si "es guapo
como denzel washington?
o... el que hacía de ray charles?"
"que también es denzel washington, no?" le digo
"ves? es que es el único que me gusta"
yo le hablo de michel jordan
"ah, no es jamie fox"
y de aquel ligue adolescente
con quien fui a la prom
y que me había compuesto aquella canción:
"oh, don't you leave me, debbie!"
.
he hablado una hora
con un cuadro de van gogh, con el cuadro del café y la tranquilidad
con una ballena que fuma marihuana
con un volcán hawaiano de belleza creativa
un hombre que dependiendo del día sería una canción distinta
un hombre que hoy sólo querría ser jazz
.
que vendrá a verme en otoño
dice que vendrá a verme en otoño
y me pide que vaya a verle a los ángeles
.
he hablado en inglés en el sky-pe
sobre los pañuelos de tela de antes
y sobre los kleenex de ahora
sobre el amor
con mi amor
un culo increíble
una voz increíble
una risa que me ataca directa al corazón
.
cómo que no te cuento?
claro que cuento
pero entiende que hablar de culos
o de que me gusta follar 
(sólo con personas especiales)
es algo que no se le dice a una madre
que me canso de ellos
o se cansan de mí 
porque hablando de culos
yo tengo uno muy inquieto
.
entiéndeme, mamá
te lo contaré todo en persona
(sin cables ni pantallas)
en carne y hueso
a pesar de que te quiera evitar los disgustos
.
y lo sé
estoy segura
te encantará venir a verme
a nuestra casa en malibú
con tus nietos color cremita

2 comentarios:

SONIA FIDES dijo...

El que hacía de Ray Charles no es Jamie Foxx?... independientemente de ese microdetalle el poema me parece una pasada.

Un abrazo

VUK dijo...

gracias, sonia... de hecho creía que no entraba bien en el texto pero al final lo he incorporado al poema. es por esto que molan los blogs!!! GRACIAS!