miércoles, 1 de julio de 2009

GUESS WHO'S COMING TO DINNER (1967)

ríome de mín mesma... ríome facéndome mofa, inventando unhas situacións paralelas ás do cine. como en aquela serie dos 80 cuxo prota, a cada situación, poníalle as frases de "i love lucy" e outras cousas da tele. dis que a morte combátese únicamente có amor. mesmo si este, só é un amor de ficción...  
me río de mí misma... me río haciéndome parodia, inventando unas situaciones paralelas a las del cine. como aquella serie de los 80 cuyo prota, a cada situación, le ponía las frases e imágenes de "i love lucy" y otras historias de la tele. me digo que la muerte sólo se combate con el amor. aunque éste, sólo sea un amor de ficción...

No hay comentarios: